Akademickie Mistrzostwa Polski, póki co, niezagrożone!

W najnowszej aktulizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ogranic możemy przeczytać: 

"Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie (...) działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:
(...)
6) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;

Oznacza to nic innego, że najbliższe Akademickie Mistrzostwa Polski odbędą się zgodnie z planem!

Już nie możemy się doczekać!