PG Racing na czele regat Pucharu Polski

Jeszcze nie ucichły emocje po Akademickich Mistrzostwach Polski w Żeglarstwie, a w kolejnych regatach Pucharu Polski kl. Omega załoga reprezentująca Politechnikę Gdańską - PGRacing odnotowało kolejne sukcesy.

Chalkos Omega Cup rozgrywane w Lubiatowie w dniach 5-6 września zgromadziło na starcie 17 „Sportów” i 20 „Standartów”.

Rozegrano 6 wyścigów przy bardzo zmiennym wierze. Zmiany dochodziły czasem do 90 stopni. Drużynę PGRacing w kl. Sport reprezentowały dwie załogi aktualny wicemistrz z Akademickich Mistrzostw Polski Marcin Styborski i czwarta załoga z AMP Kacpra Wysockiego. Natomiast w klasie „Standard” wystąpił aktualny mistrz z AMP Aleksander Michalski.

W klasie „Sport” zwyciężyła załoga Kamila Ortyla - Vector Sails. Drugie miejsce zajęła załoga Marcina Styborskiego -  PGRacing PG, natomiast na trzecim miejscu regaty zakończyła załoga Daniela Sokołowskiego - YKP Warszawa. Wysokie piąte miejsce zajęła załoga Kacpra Wysockiego - PGRacing PG. Po dwóch cyklach regat Pucharu Polski na czele jest załoga Marcina Styborskiego.

W klasie „Standard” zwyciężyła załoga Aleksa Michalskiego – PGRacing, drugie miejsce zajęła załoga Mirosława Misiaczka, zaś trzecie miejsce zajął Radosław Stachurski z KSW Fregata – Pogoria I.

PGRacing wystąpił w składzie:

Klasa Sport: sternik Marcin Stybororski – Jan Krasodomski, Paweł Leksycki; sternik Kacper Wysocki – Tomasz Piernicki, Stanisław Wawak.

Klasa Standard: sternik Aleksander Michalski, Alicja Bielechowicz, Robert Żak

Trener:  Jakub Pankowski

Fot. Bartosz Modelski