Rozwiąż Quiz! z Wiedzy o Sporcie i zalicz zajęcia z Wychowania Fizycznego

Pamiętajcie jedyną możliwością uzyskania zaliczenia z zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2019/20 jest udział w QUIZie! Z WIEDZY O SPORCIE.

Pytania QUIZU! Z WIEDZY O SPORCIE dotyczą znajomości 28 dyscyplin sportowych, w których rywalizują studenci Politechniki Gdańskiej w ramach Akademickich Mistrzostw Polski.

QUIZ! Z WIEDZY O SPORCIE skierowany jest do aktualnych studentów Politechniki Gdańskiej, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 mieli obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego. 

Aby zaliczyć przedmiot „wychowanie fizyczne” należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 50% pytań (w tym przypadku uczeń otrzyma „5”).

QUIZ! Z WIEDZY O SPORCIE będzie dostępny od 15 maja do końca semestru letniego.

Pytania mogą mieć postać pytań jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru lub być pytaniami otwartymi. 

QUIZ 👉https://bit.ly/3502Vjt

W przypadku udziału w QUIZie! Z WIEDZY O SPORCIE w dniach 28.04-14.05.2020 i uzyskaniu co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi nie ma potrzeby ponownego zaliczania Quizu!

W sprawach związanych z zaliczeniem zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. Dydaktycznych, Panem Kazimierzem Rozwadowskim - e-mail: kazimierz.rozwadowski@pg.edu.pl