Strefa rekreacji w CSA PG oficjalnie otwarta

W obecności Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztofa Wilde, Prorektorów PG, prof. Marka Dzidy oraz Janusza Nieznańskiego, Kanclerza PG Mariusza Milera, Dyrekcji Centrum Sportu Akademickiego PG, a także licznie zebranych pracowników Politechniki Gdańskiej oficjalnie otwarto nową strefę rekreacji.

Po części oficjalnej i drobnym poczęstunku zebrani goście mogli oddać się w ręce kojącej muzyki zagranej przez muzyków sąsiadującej z CSA Opery Bałtyckiej.

Nowootwarta strefa rekreacji to dwa boiska do gry w bule, plansze do „Chińczyka” i szachów, nowe ścieżki, ławki i oświetlenie – przy Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej powstała ogólnodostępna strefa rekreacyjna. Inwestycja wpisuje się w plany rewitalizacji i przywrócenia rekreacyjnej funkcji sąsiadującego z CSA parku.

Nasza inwestycja wpisuje się w planowaną przez miasto budowę nowej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż linii kolejowej. Zachęcamy do korzystania z nowo utworzonej strefy rekreacji nie tylko pracowników, ale i wszystkich gdańszczan. Jest ona dostępna w ciągu dnia. Zaglądają do nas już pierwsze osoby, np. mamy z dziećmi w wózkach, co bardzo nas cieszy. Zapraszamy! – mówi Krzysztof Kaszuba, dyrektor Centrum Sportu Akademickiego PG.

W planach jest m.in. rozbudowa nowo utworzonej strefy o mobilną scenę, na której będą organizowane koncerty i kino letnie z leżakami na trawie. W roku akademickim 2020/2021 ma powstać także pięć nowych boisk do koszykówki 3x3, które pozwolą na organizację mistrzostw o randze europejskiej.

GALERIA