Zapraszamy do udziału w QUIZIE! Z WIEDZY O SPORCIE!

Drodzy studenci! Zapraszamy do udziału w QUIZIE! Z WIEDZY O SPORCIE

Pytania QUIZU! Z WIEDZY O SPORCIE dotyczą znajomości 28 dyscyplin sportowych, w których rywalizują studenci Politechniki Gdańskiej w ramach Akademickich Mistrzostw Polski.

QUIZ! Z WIEDZY O SPORCIE skierowany jest do aktualnych studentów Politechniki Gdańskiej.

Uczestnicy przez 18 dni odpowiadać będą na 52 pytania dotyczące poszczególnych dyscyplin sportowych.

Pierwszego dnia opublikowane zostaną dwa pytania, które dostępne będą przez 8 godzin każde: 13:00-21:00, 21:00-05:00. Przez 16 dni publikowane będą po 3 pytania dziennie, każde dostępne będzie przez  8 godzin: 5:00-13:00, 13:00-21:00, 21:00-05:00. 18 dnia opublikowane zostaną dwa ostatnie pytania QUIZU! Z WIEDZY O SPORCIE Dostępne one będą przez 8 godz. każde: 5:00-13:00, 13:00-21:00

Na każde pytanie odpowiedzieć można tylko raz. Pytania mogą mieć postać pytań jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru lub być pytaniami otwartymi. By wziąć udział w QUIZIE! Z WIEDZY O SPORCIE nie trzeba odpowiedzieć na wszystkie pytania. O lokatach końcowych zadecyduje liczba poprawnych odpowiedzi.

QUIZIE! Z WIEDZY O SPORCIE wyłonionych zostanie trzech zwycięzców.  Nagrodami w QUIZIE! Z WIEDZY O SPORCIE są sprzęt sportowy oraz gadżety PG.

Biorąc udział w QUIZie! Z WIEDZY O SPORCIE możecie nie tylko wygrać sprzęt sportowy lub gadżety PG, ale również ... Uzyskać zaliczenie z wychowania fizycznego.

Warunek ten dotyczy tych Studentów, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 mieli obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego! Aby uzyskać zaliczenie z wychowania fizycznego należy uzyskać co najmniej 50%  punktów!

ABY PRZEJŚĆ DO KURSU KLIKNIJ TUTAJ -> QUIZ! z WIEDZY O SPORCIE

Zapraszamy do zabawy!

REGULAMIN