Składka członkowska AZS na rok akademicki 2019/2020

Instrukcja dla jednostek zrzeszonych w AZS Gdańsk

 1. Zarząd Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Gdańsku postanowił, że wysokość składki od 01.01.2020 roku wynosić będzie:
   

- standard – 70 zł (6 500 NNW)

- komfort – 100 zł (25 000 NNW)

- sport – 1000 zł (65 000 NNW)

- duplikat karty - 30 zł

 PŁATNOŚĆ PRZYJMOWANA WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ w kasie Biura AZS OŚ w Gdańsku, ul. Uphagena 25.

 

Warunki ubezpieczenia dostępne na STRONIE AZS

 

 1. Statut członka AZS uzyskuje się po opłaceniu składki 70, 100 i 1000 zł.

  Studenci i młodzież powyżej 12 roku życia wybierają legitymację ISIC-AZS,
  nie-studenci legitymację AZS, trenerzy i nauczyciele legitymację ITIC-AZS. 

  W przypadku przedłużania ważności legitymacji wydanych lub przedłużonych w r/a 2018/2019 należy dostarczyć legitymację do biura AZS celem naklejenia znaczka

  1.  
  2. W przypadku wyrobienia nowej legitymacji należy zalogować się na STRONIE (TUTAJ): , wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć wniosek do biura AZS Gdańsk
 1. do wniosku należy dołączyć zdjęcie o wymiarach 2,5 cm x 3,5 cm
 1. Ważność ubezpieczenia rozpoczyna się następnego dnia po potwierdzeniu członkostwa w systemie internetowym przez uprawnionego pracownika AZS Gdańsk.

  W trakcie roku akademickiego 2019/2020 nie ma możliwości zmiany wariantu składki (wymienionych w punkcie 1).
 2. Legitymacje wyrabiane będą w terminie 7 dni od złożenia dokumentów w biurze AZS Gdańsk.