Obsługa

PRACOWNIK GOSPODARCZY

1.    Dąbrowska Iwona
2.    Górak Krystyna
3.    Littwin Małgorzata – urlop macierzyński
4.    Mazur Stanisława
5.    Michalska Elżbieta
6.    Obrycka Marzena
7.    Orzechowska Aldona
8.    Ostrowska Marzena
9.    Ramus Małgorzata
10. Rutkowska Alicja
11.  Sobczak Marlena
12.  Szmaków Magdalena
13.  Więczkowska-Racka Katarzyna

 

PRACOWNICY OBSŁUGI TECHNICZNEJ

1. Ellert Grzegorz
2. Kowalski Michał
3. Michalski Andrzej
4. Rzepnikowski Marek