Plan zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2016/17

Plan zajęć wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2016/17