Kierownictwo

Dyrektor Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej
mgr Krzysztof Kaszuba

krzysztof.kaszuba@pg.edu.pl

Pokój 119

Dyżur:
pon 1100 - 1200
wt 1100 - 1200
czw 1100 - 1200

z-ca dyrektora ds. sportowych
mgr Andrzej Bussler

andrzej.bussler@pg.edu.pl

Pokój 118

Dyżur: 
pon 1145 - 1345

z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Kazimierz Rozwadowski

nieobecność w dn. 24.02-23.03

kazimierz.rozwadowski@pg.edu.pl

Pokój 118

Dyżur:
śr 1115 - 1215 
czw 1115 - 1215