Kierownictwo

Dyrektor Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej
mgr Krzysztof Kaszuba

krzysztof.kaszuba@pg.edu.pl

Pokój 119

Dyżur:
pon 1100 - 1200
wt 1100 - 1200
czw 1100 - 1200

z-ca dyrektora ds. sportowych
mgr Andrzej Bussler

andrzej.bussler@pg.edu.pl

Pokój 118

Dyżur: 
pon 1415 - 1515
czw 1430 - 1630

z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Kazimierz Rozwadowski

kazimierz.rozwadowski@pg.edu.pl

Pokój 118

Dyżur:
pon 815 - 915 
pon 1415 - 1515
czw 1115 - 1215