Kierownictwo

Dyrektor Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej
mgr Krzysztof Kaszuba

krzysztof.kaszuba@pg.edu.pl

Pokój 119

Dyżur:
pn 1100 - 1200
wt 1100 - 1200
cz 1100 - 1200

z-ca dyrektora ds. sportowych
mgr Andrzej Bussler

andrzej.bussler@pg.edu.pl

Pokój 118

Dyżur: 
pn 1315 - 1515

z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Kazimierz Rozwadowski

kazimierz.rozwadowski@pg.edu.pl

Pokój 118

Dyżur:
pn 800 - 845
wt 1415 - 1515
cz 1215 - 1345
pt 1215 - 1345
pt 1545 - 1645