Kierownictwo

Dyrektor Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej
mgr Krzysztof Kaszuba

krzysztof.kaszuba@pg.edu.pl

Pokój 119

Dyżur:
wt 1100 - 1200
cz 1100 - 1200

z-ca dyrektora ds. sportowych
mgr Andrzej Bussler

andrzej.bussler@pg.edu.pl

Pokój 118

Dyżur: 
wt 1015 - 1215

z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Kazimierz Rozwadowski

kazimierz.rozwadowski@pg.edu.pl

Pokój 118

Dyżur:
pon 1545 - 1645 
wt 1115 - 1215 
cz 1200 - 1300