Kierownictwo

Dyrektor Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej
mgr Krzysztof Kaszuba

krzysztof.kaszuba@pg.gda.pl

Pokój 119

Dyżur:
wt 1100 - 1200
cz 1100 - 1200

z-ca dyrektora ds. sportowych
mgr Andrzej Bussler

andrzej.bussler@pg.gda.pl

Pokój 118

Dyżur: 
pn 1230 - 1500

z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Kazimierz Rozwadowski

krozw@pg.gda.pl

Pokój 118

Dyżur:
wt 1030 - 1115
cz 1030 - 1115
cz 1430 - 1515