Podczas zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego, które odbyło się 28.11.2017r., został wybrany nowy Zarząd AZS Politechniki Gdańskiej. 

Skład Zarządu:

1. Andrzej Bussler - Prezes Zarządu

2. Joanna Leśniewska - Wiceprezes 

3. Tobiasz Tyszko - Wiceprezes 

4. Irena Szwonka 

5. Jarek Doborzyński

5. Dawid Kręcki

6. Jędrzej Szwaracki

7.  Mikołaj Hertel