Administration

mgr Agnieszka Głowacka
specjalist
CSA, pok. 116
+48 58 347 15 89
agnieszka.glowacka@pg.edu.pl

mgr Paweł Krawczyk 
specjalist
CSA, pok. 033
+48 58 347 15 89
pawel.krawczyk@pg.edu.pl

mgr Marta Pawlak
specjalist
CSA, pok. 116
+48 58 347 27 41
marta.pawlak@pg.edu.pl

mgr Justyna Śledź
specjalist
CSA, pok. 119
tel. +48 58 347 25 00, fax: +48 58 347 15 39
csa.sekr@pg.edu.pl

Staff

Bołbot Magdalena
Dąbrowska Iwona
Górak Krystyna
Mazur Stanisława
Michalska Elżbieta
Obrycka Marzena
Paprocka Agnieszka
Peplińska Joanna
Rutkowska Alicja
Sobczak Marlena
Szmaków Magdalena

Ellert Grzegorz
Kowalski Michał
Michalski Andrzej
Rzepnikowski Marek
Szwabe Andrzej