Przewodniczący:

mgr Kazimierz Rozwadowski

Członkowie:

mgr Andrzej Bussler
mgr Piotr Diłaj
mgr Jakub Pankowski