Administracja 

mgr Agnieszka Głowacka
specjalista
CSA, pok. 116
+48 58 347 15 89
agnieszka.glowacka@pg.edu.pl

mgr Marta Pawlak
specjalista
CSA, pok. 109
+48 58 347 27 41
marta.pawlak@pg.edu.pl

mgr Justyna Śledź
główny specjalista ds. administracji
CSA, pok. 119
tel. +48 58 347 25 00, fax: +48 58 347 15 39
csa.sekr@pg.edu.pl

Obsługa

Pracownicy gospodarczy

Bołbot Magdalena
Łuniewska Magdalkena
Mejer Julia
Mejer Marzena
Meller Magdalena
Michalska Elżbieta
Obrycka Marzena
Paprocka Agnieszka
Peplińska Joanna
Rebeh Katarzyna
Sieradzka Jolanta
Sobczak Marlena

Pracownicy obsługi technicznej

Ellert Grzegorz
Kowalski Michał
Michalski Andrzej
Rzepnikowski Marek
Szwabe Andrzej