Pracownicy | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy

Administracja 

mgr Agnieszka Głowacka
specjalista
CSA, pok. 116
+48 58 347 15 89
agnieszka.glowacka@pg.edu.pl

mgr Paweł Krawczyk 
specjalista
CSA, pok. 033
+48 58 347 15 89
pawel.krawczyk@pg.edu.pl

mgr Marta Pawlak
specjalista
CSA, pok. 116
+48 58 347 27 41
marta.pawlak@pg.edu.pl

mgr Magdalena Wiącek - Michalik
specjalista
sala sportowa, ul. Sobieskiego
+48604 973 358
magdalena.wiacek-michalik@pg.edu.pl

mgr Justyna Śledź
specjalista ds. administracji
CSA, pok. 119
tel. +48 58 347 25 00, fax: +48 58 347 15 39
csa.sekr@pg.edu.pl

Obsługa

Pracownicy gospodarczy

Bołbot Magdalena
Dąbrowska Iwona
Mazur Stanisława
Michalska Elżbieta
Obrycka Marzena
Paprocka Agnieszka
Peplińska Joanna
Rutkowska Alicja
Sobczak Marlena
Szmaków Magdalena

Pracownicy obsługi technicznej

Ellert Grzegorz
Kowalski Michał
Michalski Andrzej
Rzepnikowski Marek
Szwabe Andrzej