KU AZS Politechniki Gdańskiej | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej

Treść strony

KU AZS Politechniki Gdańskiej

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Gdańskiej, przeprowadzonego dn. 10.06.2020r. w formie zdalnej na kolejną, dwuletnią kadencję został wybrany Zarząd, w którego skład wchodzą:

Skład Zarządu:

1. Andrzej Bussler - Prezes Zarządu
2. Piotr Cerajewski
3. Joanna Leśniewska 
4. Julia Maciejewska 
5. Magdalena Peplińska
6. Mateusz Szczepankiewicz