Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Gdańskiej, przeprowadzonego dn. 10.06.2020r. w formie zdalnej na kolejną, dwuletnią kadencję został wybrany Zarząd, w którego skład wchodzą:

Skład Zarządu:

1. Agnieszka Głowacka -  Prezes Zarządu
2. Andrzej Bussler - Wiceprezes ds. Sportowych
3. Emilia Miszewska - Wiceprezes ds. Organizacyjnych
4. Ewelina Kulla
5. Wiktoria Zalewska
6. Zuzanna Gajewska
7. Jakub Giedrewicz
8. Cezary Januszkiewicz
9. Jonasz Mertka