Warunki przyznania bezpłatnego wjazdu na teren Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej

Prawo bezpłatnego wjazdu na teren Centrum Sportu Akademickiego PG przysługuje:

 • studentom Politechniki Gdańskiej, którzy w danym roku akademickim mają obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego i na zajęcia przyjeżdżają na zajęcia samochodem
 • zawodnikom sekcji akademickich KU AZS Politechniki Gdańskiej

Zasady przyznania bezpłatnego wjazdu na teren Centrum Sportu Akademickiego PG:

 • czas na "doładowanie" legitymacji studenckiej uprawniającej do bezpłatnego wjazdu w roku akademickim 2023/24 wynosi 2 tygodnie od dnia rozpoczęcia semestru nauki :
  • semestr zimowy: 2-14 października 2023
  • semestr letni 21.02 - 5.03.2024
 • legitymacje należy pozostawić w recepcji basenu przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych
 • legitymacja zostanie "doładowana" w trakcje zajęć dydaktycznych i będzie do odbioru po zakończonej godzinie dydaktycznej trwającej 1,5h
 • w przypadku sekcji akademickich KU AZS PG legitymację należy pozostawić popołudniu / wieczorem i będzie ona do odbioru do godz. 16:00 następnego dnia
 • po przekroczeniu w/w terminów legitymacje zostaną "doładowywane" warunkowo w ciągu dwóch dni roboczych od ich pozostawienia w recepcji basenowej CSA