Władze | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Władze

Dyrektor 

mgr Krzysztof Kaszuba
pok. 119 / CSA PG
tel. +48 58 347 25 00
e-mail. krzysztof.kaszuba@pg.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

mgr Kazimierz Rozwadowski
pok. 118 / CSA PG
tel. +48 58 347 25 00
e-mail: kazimierz.rozwadowski@pg.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. sportowych

mgr Andrzej Bussler
pok. 118 / CSA PG
tel. +48 58 347 25 00
e-mail: andrzej.bussler@pg.edu.pl