Centrum Sportu Akademickiego

Al. Zwycięstwa 12
80-219 Gdańsk

tel: + 48 58 347 25 00
mail: csa.sekr@pg.edu.pl

Poznaj nas bliższej

Znajdź nas na mapie

Kampus PG - Wirtualny spacer po obiekcie - nr 70, 71, 72