Gdańsk, 26-30.05.2024

ZAWODY WSPIERAJĄ
AZS Akademicki Związek Sportowy / AMP - Akademickie Mistrzostwa Polski / Ministerstwo Sportu i Turystyki / PZU / Politechnika Gdańska / AZS Politechniki Gdańskiej / AZS Gdańsk /Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego