Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/22 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-08-11

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/22

PG
Drodzy Studenci, w związku ze zbliżającym się rokiem akademickim 2021/22 informujemy, że zajęcia wychowania fizycznego  w Centrum Sportu Akademickiego PG prowadzone będą w formie stacjonarnej, zgodnie z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w obowiązującym reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie

Warunki odbywania i sposób zaliczenia zajęć wychowania fizycznego w formie zdalnej lub mieszano-„hybrydowej”, przez studentów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych określony zostanie przez Dyrektora CSA PG. 

432 wyświetleń