Zapraszamy do zakupu karnetów na basen w roku akademickim 2022/23 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-20

Zapraszamy do zakupu karnetów na basen w roku akademickim 2022/23

fot
Dyrekcja Centrum Sportu Akademickiego informuje, że od dnia 21/03/2023. rozpocznie się sprzedaż karnetów dla pracowników, studentów oraz doktorantów Politechniki Gdańskiej na korzystanie z dużego basenu w okresie od 01/04/2023 r. do 31/06/2023 r.

W poszczególnych cyklach uwzględnione zostały przerwy: 7-10.04.2023, 1-3.05.2023, 28.05.2023

Do dyspozycji będą następujące cykle:

PONIEDZIAŁEK
20.40 – 21.20  koszt karnetu: 165,00 zł     (11 wejść)

ŚRODA
20.40 – 21.20  koszt karnetu: 180,00 zł     (12 wejść)

PIĄTEK

20.00 – 20.40  koszt karnetu: 180,00 zł     (12 wejść)
20.40 – 21.20  koszt karnetu: 180,00 zł     (12 wejść))

SOBOTA

11.00 – 11.40  koszt karnetu: 180,00 zł     (12 wejść)
15.00 – 15.40  koszt karnetu: 180,00 zł     (12 wejść))

NIEDZIELA

09.40 – 10.20  koszt karnetu: 165,00 zł     (11 wejść)
19.00 – 19.40  koszt karnetu: 165,00 zł     (11 wejść))

CYKL RODZINNY*

NIEDZIELA
11:40-12:20   koszt karnetu: 165,00 zł     (11 wejść)

*cykl rodzinny oznacza możliwość zakupu więcej niż jednego karnetu także dla członków rodziny

Jednocześnie informujemy, że w  nieobecność na basenie będzie można „odrobić” jedynie raz w terminie podanym przez pracowników Centrum Sportu Akademickiego.  

Rezerwację prosimy zgłaszać od wtorku 21 marca br. od godz. 8.00 u p. Agnieszki Głowackiej drogą mailową: agnieszka.glowacka@pg.edu.pl. Zgłoszenia wysłane przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu i otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji zwracamy się z prośbą o dokonanie płatności przelewem w tytule wpisując „opłata za karnet na basen – imię i nazwisko, ze wskazaniem dnia rezerwacji”.

Nr konta Politechniki Gdańskiej:
Nr  41 10901098 0000 0000 0901 5569

Po dokonaniu płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres agnieszka.glowacka@pg.edu.pl

Po przesłaniu przelewu drogą mailową karnety będą do odbioru w szatni basenowej przed pierwszym wejściem na basen.

Korzystanie z parkingów przy CSA PG

Korzystanie z ogólnouczelnianego parkingu przedstawionego na poniższej mapie pod nr 3 możliwe jest przez pracowników PG posiadających karty wjazdu na teren kampusu, które zostały wydane przez Centrum Bezpieczeństwa.

Korzystanie z parkingów nr 1 i 2 możliwe jest po aktualizacji danych pracowniczych w systemie Centrum Sportu Akademickiego. W tym celu należy co najmniej 3 dni robocze przed planowanymi zajęciami sportowymi wysłać swój numer karty wjazdowej (0089...), imię i nazwisko oraz termin planowanych zajęć sportowych na adres mail: zapisy.csa@pg.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do zakupu!

807 wyświetleń