Zapraszamy do zakupu karnetów na basen w roku akademickim 2023/24 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-20

Zapraszamy do zakupu karnetów na basen w roku akademickim 2023/24

fot
Dyrekcja Centrum Sportu Akademickiego informuje, że od dnia 20/09/2023r. rozpocznie się sprzedaż karnetów dla pracowników, studentów oraz doktorantów Politechniki Gdańskiej na korzystanie z dużego basenu w okresie od 01/10/2023 r. do 27/03/2024 r.

W poszczególnych cyklach uwzględnione zostały przerwy: 1.11.2023, 10-11.11.2023, 22.12.2023 – 01.01.2024, 6.01.2024

Do dyspozycji będą następujące cykle:

poniedziałek
20:40-21-20 koszt karnetu: 360,00zł  (24 wejścia)

środa 
20:40-21:20 koszt karnetu: 360,00zł  (24 wejścia)

piątek
20:00-20:40 koszt karnetu: 330,00zł  (22 wejścia)
20:40-21:20 koszt karnetu: 330,00zł  (22 wejścia)

sobota
11:00-11:40 koszt karnetu: 315,00zł  (21 wejść)
15:00-15:40 koszt karnetu: 315,00zł  (21 wejść)

niedziela
09:00-09:40 koszt karnetu: 360,00 zł (24 wejścia)
19:00-19:40 koszt karnetu: 360,00 zł (24 wejścia)

Cykl Rodzinny*

niedziela
11:00-11:40 koszt karnetu: 360,00zł  (24 wejścia)

*cykl rodzinny oznacza możliwość zakupu więcej niż jednego karnetu także dla członków rodziny

Jednocześnie informujemy, że w  nieobecność na basenie będzie można „odrobić” jedynie raz w terminie podanym przez pracowników Centrum Sportu Akademickiego.  

Rezerwację prosimy zgłaszać od środy 20 września br. u p. Agnieszki Głowackiej drogą mailową: agnieszka.glowacka@pg.edu.pl bądź pod nr telefonu: 58 347 15 89.

Po dokonaniu i otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji zwracamy się z prośbą o dokonanie płatności przelewem w tytule wpisując „opłata za karnet na basen – imię i nazwisko, ze wskazaniem dnia rezerwacji”.

Nr konta Politechniki Gdańskiej:
Nr  41 10901098 0000 0000 0901 5569

Po dokonaniu płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres agnieszka.glowacka@pg.edu.pl

Po przesłaniu przelewu drogą mailową karnety będą do odbioru w szatni basenowej przed pierwszym wejściem na basen.

Korzystanie z parkingów przy CSA PG

Korzystanie z ogólnouczelnianego parkingu przedstawionego na poniższej mapie pod nr 3 możliwe jest przez pracowników PG posiadających karty wjazdu na teren kampusu, które zostały wydane przez Centrum Bezpieczeństwa.

Korzystanie z parkingów nr 1 i 2 możliwe jest po aktualizacji danych pracowniczych w systemie Centrum Sportu Akademickiego. W tym celu należy co najmniej 3 dni robocze przed planowanymi zajęciami sportowymi wysłać swój numer karty wjazdowej (0089...), imię i nazwisko oraz termin planowanych zajęć sportowych na adres mail: zapisy.csa@pg.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do zakupu!

1417 wyświetleń