Budowa 5 boisk do koszykówki 3x3 współfinansowana jest ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2019

Całkowita wartość zadania - 1 220 961,00 zł

Dofinansowanie MSiT - 345 000 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę 5 boisk wraz z trybunami i dwóch boisk głównych do gry w koszykówkę 3x3. Kompleks boisk obejmować będzie 4 boiska meczowe oraz 1 rozgrzewkowo/treningowe. Każde boisko będzie miało wymiary zgodne z oficjalnymi przepisami do g ry w koszykówkę 3x3, tj. 15m szerokości oraz 11 metrów długości. Na każdym boisku będzie znajdował się kosz ustawiony na stałe. Wzdłuż dwóch boisk ustawione zostaną trybuny, które będą mogły pomieścić 400 osób.

Całość zagospodarowanego terenu obejmować będzie powierzchnię ok. 1750 m2 (ok 26x67).